Vale - Şöför Temini Hizmeti Ön Bilgilendirme Formu

Yasal Metinler

1. TARAFLAR ve KONU

Hizmet veren “VALE” / “ŞOFÖR” Bilgileri;

Unvanı : .......................

TC Kimlik No : .......................

Vergi Dairesi/No : .......................

Adresi : .......................

Ticaret Sicil No : .......................

Mersis No : .......................

Telefon : .......................

Faks (Varsa) : .......................

Eposta / KEP Adresi : .......................

İşbu sözleşme, Motovale Servis Hizmetleri Anonim Şirketi (“MOTOVALE”) ile “MOTOVALE” mobil uygulaması, internet sitesi ve/veya bağlı platformları üzerinden kayıt yaptıran ve kullanıcı sözleşmesini kabul eden ("MÜŞTERİ") arasında, MÜŞTERİ’nin, “MOTOVALE” mobil uygulaması ve/veya başka adlarla hizmet veren bağlı platform ve/veya uygulamaları aracılığı ile (her biri kısaca “MOTOVALE” olarak adlandırılacaktır) temin ettiği vale, şoför ve diğer hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların, tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi için düzenlenmiştir.

MOTOVALE aracı hizmet sağlayıcı konumundadır. Sözleşmede yer alan ve hüküm altına alınan Vale, …………………………………………………(Yukarıdaki Unvan)’dir.

Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MÜŞTERİ, “MOTOVALE” mobil uygulaması, internet sitesi ve/veya bağlı platformları üzerinden yapmış olduğu kayıt için MOTOVALE'nin talep etmiş olduğu bilgileri eksiksiz olarak doldurmak zorunda olup, söz konusu bilgilerin gerçek olduğunu peşinen beyan ve taahhüt etmektedir. Söz konusu bilgiler, hizmetin sağlanması için gerekli olabileceği gibi faturanın düzenlenmesi için de gerekli olabilir. MÜŞTERİ'ye ait bilgilerin gerçeğe aykırı olması, MÜŞTERİ'nin sözleşmeye aykırı davrandığı anlamına gelecek olup, bu nedenle ortaya çıkabilecek zararlardan MOTOVALE sorumlu değildir. MÜŞTERİ, her zaman kişisel bilgilerini mobil uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.

“MOTOVALE” mobil uygulamanın yüklenmesi ücretsizdir. Ücret ancak hizmet alımı ile tahakkuk eder.

İşbu sözleşme, hizmet aracılık sözleşmesi olup mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilmeyeceğini taraflar kabul etmişlerdir.

2. TANIMLAR

Aksi belirtilmediği sürece sözleşmede geçen;

“Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikaları”, MÜŞTERİ’nin, mobil uygulama ve/veya internet sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, “MOTOVALE” tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere, kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen mobil uygulama ve/veya internet sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder (Bakınız: Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası).

“Hesabım(Kişisel Bilgileri İçeren Bölüm)” bölümü, MÜŞTERİ’nin, mobil uygulama ve/veya internet sitesinde yer alan, içerisinde kişisel bilgiler, hizmet / alışveriş bilgilerinin yer aldığı, çeşitli kampanyalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, mobil uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili MÜŞTERİ tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen MÜŞTERİ’ye özel sayfayı ifade eder.

“HİZMET”, MÜŞTERİ’nin, “VALE” / "ŞOFÖR" / "ÜYE İŞYERİ" aracılığı ile almış olduğu vale hizmetidir. “MOTOVALE” mobil uygulaması, MÜŞTERİ'nin özel şoför hizmeti talep etmesi halinde, uygun durumdaki VALE'nin, uygulama aracılığı ile MÜŞTERİ ile eşleştirilmesi, talep edilen şoförlük hizmeti karşılığında hesaplanan tutarın VALE adına MÜŞTERİ'den tahsilini kapsar. Uygulama kapsamındaki hizmet, B sınıfı ehliyet ile kullanılabilen araçları kapsamaktadır.

“VALE” / “ŞOFÖR”, “MOTOVALE” ile yaptığı iş ortaklığı kapsamında “MOTOVALE” uygulama ve/veya internet sitesi üzerinden özel şoförlük dahil çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişiyi ifade eder.

“MÜŞTERİ”, elektronik ortamda kabul ettiği işbu sözleşme kapsamında “MOTOVALE” mobil uygulama ve/veya internet sitesi / bağlı platformlar üzerinden satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerden faydalanabilecek olan gerçek kişiyi ifade eder.

“MOTOVALE” mobil uygulaması ve/veya başka adlarla hizmet veren bağlı platform ve/veya uygulama, mülkiyeti ve diğer bütün hakları “MOTOVALE”ye ait olan ve içerisinde çeşitli hizmetlerin yer aldığı, MÜŞTERİ’nin kendisine önerilen hizmet alışverişine aracılık eden platformu / yazılımı ifade eder.

3. KULLANIM

MÜŞTERİ, “MOTOVALE” mobil uygulaması, internet sitesi ve/veya bağlı platformları üzerinden kayıt olup kullanım koşullarını kabul edip talep edilen bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra şoför çağırma butonuna basmak sureti ile rezervasyon işlemlerine başlayacaktır. Vale / şoför de kendisine gelen bildirim üzerine müsaitlik durumuna göre kendisine gelen teklifi kabul etmesi ile MÜŞTERİ'ye ve araca ait bilgiler, Vale / şoföre ulaştırılacaktır.

Hizmet kapsamında, MÜŞTERİ’ye ait araç, şoför aracılığı ile ister MÜŞTERİ ile birlikte, ister MÜŞTERİ’den ayrı olarak istenilen yere, istenilen zamanda götürülecektir. Talep edilen bu hizmet karşılığı, MOTOVALE online ödeme yöntemleri ile MÜŞTERİ’den hizmet bedeli tahsil edecektir.

MÜŞTERİ oluşturacağı rezervasyonda, hizmetin zamanı, başlangıç yeri ile bitiş yerine ait bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Bu bilgilerdeki uyumsuzluklardan dolayı hizmet aracısı MOTOVALE ve/veya vale / şoför sorumlu değildir. Verilen yer bilgisi ile talep edilen yer arasında fark olması halinde, hizmet aracısı MOTOVALE, vale / şoför adına ek hizmet ücreti alma hakkına sahiptir. MOTOVALE, böyle bir farkın oluşması halinde, ek hizmet ücreti haricinde hizmet vermeme hakkına da sahiptir. Bu durumda, MÜŞTERİ, MOTOVALE'nin uğramış olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, rezervasyon saatinde aracı ile hazır olmaması halinde, vale / şoför, MÜŞTERİ'yi 15 dakika ücretsiz bekleyecek, , 15 dakika içinde MÜŞTERİ kaynaklı hizmetin başlamaması (MÜŞTERİ’ye ulaşılamaması, MÜŞTERİ’nin vazgeçmesi, MÜŞTERİ’nin bekletme isteği, bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile ve benzeri nedenler uyarınca yolculuğun başlatmaması) halinde, sonraki her 1 dakika için ayrıca bir ücretlendirme, uygulama aracılığı ile vale / şoför adına alınacaktır. Her halükarda, yolculuk başlatılmadan toplam bekleme süresi 1 saati aşması durumunda ayrıca minimum hizmet bedeli de MOTOVALE tarafından tahsil edileceği, MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul ve taahhüt edilmiştir.

MÜŞTERİ, hizmet başladıktan sonra belli bir ücrete tabi olarak bekletme yapma hakkına sahiptir. Bekletme ücreti, her 1 dakika için hesaplanıp MÜŞTERİ’den tahsil edilecektir.

MÜŞTERİ, hizmetin sağlıklı olarak verilebilmesi için konum bilgisini MOTOVALE ile paylaşması gerekmektedir.

MÜŞTERİ'nin vermiş olduğu bilgiler uyarınca, kendisine iletilen tahmini ücret teklifinin kabul edilmesi ve toplam hizmet bedelinin ilk kısmının ödenmesi ile rezervasyon işleme alınır. MÜŞTERİ rezervasyonu 2 dakika içinde ücretsiz iptal etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, rezervasyonunu söz konusu süreden sonra iptal ederse, MOTOVALE, MÜŞTERİ'den minimum hizmet tutarı talep etme hakkına sahip olacaktır. Yolculuk neticesinde ortaya çıkacak toplam ücret, hizmet bittikten sonra hesaplanacak olacak olup, bakiye tutar MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu kredi kartı / banka kartından tahsil edilecektir. MÜŞTERİ, MOTOVALE’nin yapmış olduğu hesaplamanın doğru olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

MOTOVALE, MÜŞTERİ'den gelen rezervasyonları, hizmet bölgesi, yol, hava ile müsaitlik durumlarına göre serbestçe kabul veya reddetme hakkına sahiptir. Red hali, MÜŞTERİ'ye herhangi bir tazminat hakkı yaratmaz. Yukarıda sayılan haller dışında, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri, salgın hastalık veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç veya diğer bir doğal felaket veya “MOTOVALE”nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (kısaca “Mücbir Sebepler") “MOTOVALE”nin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, “MOTOVALE” ifası MÜCBİR SEBEP sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez. Böyle bir durumda, ücretin tahsil edilmesi halinde, tahsil edilen ücret, sistemin el verdiği süre içerisinde MÜŞTERİ’ye iade edilecektir. Kredi karı aracılığı ile yapılan ödemelere ait iadelerde, ilgili Banka’dan kaynaklı gecikmelerden kaynaklı sorumluluk MOTOVALE veya valeye yüklenemez.

MÜŞTERİ, “MOTOVALE”yi kullanmasının aylık işlem vb. kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar, olması halinde “MOTOVALE” mobil uygulaması içerisinde belirtilir. MÜŞTERİ’nin, işbu sözleşme ve “MOTOVALE” mobil uygulaması kapsamında yer alan diğer kullanıcı üyelik sözleşmeleri, koşul ve şartlar, politikalar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde, “MOTOVALE”, MÜŞTERİ’nin üyeliğini askıya alma veya sözleşmeyi KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE (bakınız; KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ) belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda “MOTOVALE”nin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının MÜŞTERİ’den talep hakkı saklıdır.

MOTOVALE, MÜŞTERİ’ye yönlendirilen vale / şoföre ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, vale / şoförün müşteriyeolan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir. Ancak bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

Rezervasyon yapılan güzergaha, MÜŞTERİ’nin talebi ile bekleme yapılmasına, MÜŞTERİ’nin talebi ile varış noktasının / rotanın değiştirilmesine göre ücret, varış süresi farklılık gösterebilir. Oluşabilecek ücret/süre farkı, MOTOVALE tarafından talep edilebilir. Yolculuklarda MÜŞTERİ, hizmet ücreti haricinde ilgili mevzuatta açıkça belirtilen köprü, yol ve otoyol gibi yol kullanım masraflarını da ödemekle yükümlüdür. Bunlar dışında MÜŞTERİ’den herhangi bir ücret talep edilemez.

MÜŞTERİ, yolculuk bedelini MOTOVALE uygulamasındaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını veya banka kartını kullanarak ödemesi asıldır. MOTOVALE rezervasyonun şartlarına göre, banka havalesi veya eft de talep edebilir. MÜŞTERİ bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı veya banka kartı bilgilerini MOTVALE uygulamasına girebilir ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden de kullanılabilir. Ödeme bilgilerinin tanımlanması ve kullanılması, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

Online ödeme sistemi ile yapılan ödemelerde, kredi kartının ya da banka kartının hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. MOTOVALE, ödemelerde işlem güvenliği için, yetkilendirilmiş ve yeterli işlem güvenliğine sahip aracı kuruluşlar, online ödeme hizmeti sağlayıcıları veya "3D secure" ödeme seçeneği kullanabilir.

Rezervasyon kapsamında yolculuk bittiğinde araç, MÜŞTERİ’ye veya MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda ilgili kişiye teslim edilir. Teslim ile hizmet tamamlanmış kabul edilecektir.

MÜŞTERİ, istemesi halinde, valeye / şoföre, mobil uygulama aracılığı ile bahşiş verebilir. Bu durumda bahşiş, elle veya otomatik olarak MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu hizmet ücretine göre hesaplanır ve MÜŞTERİ’nin seçeceği ödeme yöntemi üzerinden tahsil edilir.

Uygulama üzerinden yapılan ödemelerle bağlantılı olarak, sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılaması halinde MÜŞTERİ’nin sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir.

Ödemenin yapılamaması halinde, MOTOVALE rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ, mobil uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu valeleri / şoförleri, uygulama aracılığı ile veya MOTOVALE iletişim bilgilerinden MOTOVALE'ye bildirebilir. Bu durumda MOTOVALE, vale / şoför ile ilgili gerekli araştırmayı yapacaktır.

İşbu sözleşmede yer alman hususlar ile ilgili, taraflar arasında düzenlenen kullanıcı üyelik sözleşmesine bakılacaktır.

MÜŞTERİ, mobil uygulama aracılığıyla ve/veya uygulama dâhilinde, işbu sözleşmeye ve hukuka aykırı olarak vale / şoför ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle MOTOVALE’nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, MOTOVALE’nin MÜŞTERİ ile vale / şoför arasında hizmet ilişkisi kurulmasını sağlayan platform olduğunu, vale / şoförlerin MOTOVALE’nin işçileri olmadığını, MOTOVALE ile vale / şoförler arasında işçi-işveren ilişkisi olmadığını peşinen kabul ve beyan eder. Rezervasyon kapsamında, şoförün aracı teslim alması ile teslim etmesi arasındaki süre içerisinde, herhangi bir trafik kazası olması halinde, araca ait varsa kasko sigortası veya her halükarda trafik sigortası kullanılacaktır. MOTOVALE hizmet kapsamında herhangi bir sigorta yükümlülüğü altına girmemektedir. Trafik kazası halinde MOTOVALE’nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, aracı kullanan vale / şoförün varsa sorumluluğunun bulunduğunu, MÜŞTERİ peşinen kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, mobil uygulama aracılığıyla MOTOVALE tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği ve saklanması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

MOTOVALE, belirli zamanlarda MÜŞTERİ’ye promosyon veya kampanyalardan yararlanma imkânı sunabilir. Bu duruma ait ayrıntılı düzenleme kullanıcı üyelik sözleşmesinde yer almaktadır (Bakınız: KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ).

4. SÖZLEŞME KAPSAMINDA İSTENEN BİLGİLER

MÜŞTERİ, rezervasyon formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, her bir MÜŞTERİ için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan GSM numarasını değiştirebileceğini, yeni bir GSM numarasının ancak mobil uygulama üzerinde yeni bir MÜŞTERİ oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, hizmet kapsamında, MOTOVALE'nin talep etmiş olduğu, kimlik bilgisi, araca ait bilgiler, ehliyet bilgisi vs bilgileri eksiksiz ve tam olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ÜCRET TAHSİLİ

MÜŞTERİ’nin kendisine teklif edilen ücreti kabul etmesi üzerine yönlendirilen işlemler aracılığı ile hizmet ücreti ödemesi yapılacaktır.

Verilen hizmette değişiklik olması halinde, işbu sözleşme kapsamında söz konusu ücret farkı MÜŞTERİ’ye tahakkuk ettirilir.

MOTOVALE, MÜŞTERİ’den ücret almamaktadır. MOTOVALE aracılık etmiş olduğu hizmet karşılığı vale / şoför adına ücret tahsil etmektedir. Verilen hizmet neticesinde vale / şoför tarafından MÜŞTERİ adına fatura düzenlenecek olup, MÜŞTERİ tarafından söz konusu fatura bilgilerinin doğru bir şekilde eksiksiz olarak verileceği peşinen kabul edilmiştir.

385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için iade bölümü bulunan faturadaki ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.

Sözleşme kapsamında tespit edilen cayma hakkı dışında başkaca bir hak bulmadığı, tarafça kabul ve beyan edilmiştir.

6. GENEL HÜKÜMLER

Taraflar aşağıdaki genel hükümlerde anlaşmışlardır;

MÜŞTERİ, MOTOVALE mobil uygulama, platform ve/veya diğer uygulamasında yer alan sözleşme konusu mal veya hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Sözleşme konusu hizmet, MÜŞTER’den başka bir kişi/kuruluşa verilecek ise, hizmet verilecek edilecek kişi/kuruluşun hizmeti kabul etmemesinden MOTOVALE sorumlu tutulamaz, hizmet verilmemiş olsa bile MOTOVALE ücrete hak kazanacaktır.

Vale / şoför, sözleşme konusu hizmetin, eksiksiz, rezervasyonda belirtilen niteliklere uygun yerine getirmesinden sorumludur. MOTOVALE bu nedenle sorumlu tutulamaz.

Herhangi bir nedenle hizmetin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, MOTOVALE uygulama kapsamında yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MÜŞTERİ, MOTOVALE mobil uygulama, internet sitesi, pazaryeri, bağlı platform ve/veya uygulamada yer alan açıklamaları tam olarak okuduğu, hizmet ile ilgili gerekli bilgilere sahip olduğunu peşinen kabul ve beyan etmiştir.

MOTOVALE mobil uygulama, internet sitesi, pazaryeri, bağlı platform ve/veya uygulama üzerinden, son kullanıcı müşterinin (MÜŞTERİ’nin) onaylamış olduğu sözleşme ve politikalar, işbu sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

Uyuşmazlık halinde kural iyi niyet ile çözümlenmesidir. Bu doğrultuda MÜŞTERİ ve hizmet sağlayıcı vale arasında, aracı hizmet sağlayıcı konumundaki MOTOVALE, müşteri hizmetleri alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması görevini üstlenecektir. Söz konusu çözüm yolu, tarafların diğer hukuki çözüm yollarına başvurma hakkına engel teşkil etmez. Bu kapsamda, Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur. İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

6 (altı) maddeden ibaret bu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.